อยากส่งออกจีน ไม่ยากอย่างที่คิด!

ใครอยากส่งออกจีนบางคะ! ยกมือขึ้นค่ะ
มารู้จักขั้นตอนการส่งออกสินค้าไปจีนกันค่า

โซอี้เชื่อว่า “การส่งออกสินค้าไทยไปจีน” เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจอย่างมากนะคะ เพราะประชากรของประเทศจีนมีมาก จึงทำให้เป็นประเทศที่น่าส่งออกมากๆเลยหละค่ะ

ก่อนเราจะลงมือทำ อย่างที่ย้ำกันอยู่เสมอนะคะการศึกษาข้อมูลที่ดี และวางแผนจะทำให้ทุกอย่างมีขั้นตอนและง่ายขึ้นค่ะ^^ นักขายออนไลน์ทุกคนจะต้องศึกษาตั้งแต่

 • การตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งไทยและจีน ว่าสินค้าใดนำเข้าได้บ้าง มีข้อจำกัดอย่างไร ต้องมีมาตรฐานระดับไหน และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับหรือไม่
 • การเตรียมพร้อมในตัวสินค้าว่าสินค้าของตนมีความพร้อมสำหรับส่งออกไปจีนหรือไม่
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออก
 • การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

ในบทความนี้โซอี้จะมาบอกถึง สินค้าประเภทต่างๆที่สามารถนำเข้าได้ตามกฎระเบียบจีนค่ะรัฐบาลจีนได้มีกฎระเบียบกำหนดประเภทสินค้าที่จะนำเข้ามายังจีน เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและความมั่นคงของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทนะคะ ได้แก่

1. สินค้าห้ามนำเข้า

2. สินค้ามีโควต้าการนำเข้าหรือมีโควต้าภาษี

3. สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า และ

4. สินค้าทั่วไป

============================

1. สินค้าห้ามนำเข้า

 • อาวุธ กระสุนปืน ระเบิด
 • เงินตราปลอม หลักทรัพย์ปลอม
 • ต้นไม้ เมล็ดพันธ์ ปุ๋ย สารหรือยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการเพาะปลูก
 • สารกัมมันตรังสีหรือขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
 • อาหารที่มีส่วนผสมของสีหรือสารปรุงแต่งอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เสื้อผ้าเก่าที่ใช้แล้ว
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ที่ถูกใช้แล้ว ซากรถยนต์
 • ยาพิษ ยาเถื่อนที่ผิดกฏหมาย
 • สิ่งพิมพ์ ที่เป็นอันตรายต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามของจีน รวมถึงหนังสืออนาจาร

 

2. สินค้ามีโควต้า

หน่วยงาน National Development and Reform Commission (www.ndrc.gov.cn) จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จีนในการกำหนดปริมาณการนำเข้าสินค้ารายปีจากต่างประเทศ และจะจัดสรรโควต้าดังกล่าวให้แก่ภาค เอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีน เพื่อดำเนินการนำเข้าต่อไป ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจะเป็นผู้บริหารจัดการโควต้าที่ได้รับจากรัฐบาลจีน โดยอาจเป็นผู้นำเข้าเองหรือรับซื้อสินค้าจากภาคเอกชนรายย่อยอื่นๆ

สินค้าที่จีนจำกัดโควต้าการนำเข้าจะมีการอัพเดทรายการและปริมาณเป็นระยะๆ โดยรายการสินค้าที่จีนกำหนดโควต้านำเข้าจากไทยในปัจจุบันมีดังนี้ค่ะ ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว ฝ้าย น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดเรพ น้ำมันปาล์ม น้ำตาล และขนแกะ 

3. สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า

ทางการจีนได้กำหนดให้นิติบุคคลจีนเท่านั้น (บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน) ที่จะสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้า 3 หมวดหลักที่ต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้าจริง ซึ่งประกอบด้วย 

• ผักสดและผลไม้ ผู้นำเข้าต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงพาณิชย์จีน โดยปกติขั้นตอนการขออนุญาตจะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ และใบอนุญาตมีอายุ 6 เดือน โดยหากต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง จำเป็นจะต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ต่อไปเรื่อยๆ

** ผลไม้สด 22 ชนิดที่จีนอนุญาตให้นำเข้าจากไทยในปัจจุบัน ได้แก่ กล้วย ขนุน เงาะ ชมพู่ ทุเรียน น้อยหน่า ฝรั่ง มะขาม มะพร้าว มะเฟือง มะม่วง มะละกอ มังคุด ลองกอง ละมุด ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม ส้มเขียวหวาน ส้มโอ สับปะรด เสาวรส

• ยางพารา ใช้ระบบการอนุญาตการนำเข้าโดยอัตโนมัติ (Automatic Import Permit) ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ

 1. ใช้สัญญาการซื้อขายและหลักฐานการจดทะเบียนของบริษัทผู้นำเข้าจีน เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้าในแต่ละครั้ง
 2. ผู้นำเข้าในจีนต้องเป็นบริษัทที่รัฐบาลจีนกำหนด หรือเป็นบริษัท ร่วมทุนต่างชาติที่นำเข้ามาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท
 3. ผู้นำเข้ายางพาราในจีนต้องขอ Automatic Import Permit ก่อนการนำเข้าจริง (ระยะเวลาในการขออนุญาตประมาณ 10 วันทำการ)
 4. ใบอนุญาตอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติการนำเข้า

• สินค้าหมวดพิเศษอื่นๆ คือรายการสินค้าอื่นๆ ที่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากทั้ง 3 หน่วยงานก่อน คือ กระทรวงพาณิชย์จีน กรมศุลกากรจีน และสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งประเทศจีน (AQSIQ) โดยแบ่งเป็น 12 หมวดหลักค่ะ

 1. อุปกรณ์ทางเคมี
 2. อุปกรณ์หลอมโลหะ
 3. เครื่องจักรทางวิศวกรรม
 4. อุปกรณ์การยกเคลื่อนย้าย
 5. อุปกรณ์ผลิตกระดาษ
 6. อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 7. อุปกรณ์บรรจุและแปรูปอาหาร
 8. เครื่องจักทางเกษตรกรรม
 9. เครื่องจักรการพิมพ์
 10. เครื่องจักรสิ่งทอ
 11. สินค้าประเภทเรือ
 12. ตลับหมึกพิมพ์

 

4. สินค้าทั่วไป

ส่วนสินค้าที่อยู่นอกเหนือจาก 3 รายการแรกล้วนถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าทั่วไป ซึ่งไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณและการขออนุญาตนำเข้า นะคะ สามารถนำเข้ามาในจีนได้อย่างเสรีภายใต้กฎระเบียบการนำเข้าจีนตามประเภทของสินค้าที่รัฐบาลจีนได้กำหนดไว้ค่ะ

 

สำหรับใครที่คิดอยากส่งออกจีน ศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วลุยเลยค่ะ^^

=================

พูดคุย + ติดตาม เรื่องDigital Marketing กับโซอี้

ช่องทางนี้นะคะ https://line.me/R/ti/p/%40digitalshortcut

#โซอี้ #DigitalShortcut #การตลาดออนไลน์

IG : https://instagram.com/p/Ba_YOARH9Wp/